Du er her:

tekst_busstop_oplæser_160_90.jpg

Om Ordblindenetværket

Ordblindenetværkets formål

Ordblindenetværket er et netværk for fagpersoner, der arbejder med undervisning af ordblinde elever, studerende og kursister. Formålet med netværket er at give fagpersonerne mulighed for national sparring i et forum, hvor man let og hurtigt kan få adgang til en række nyttige informationer og mulighed for at udveksle erfaringer med andre. 

 

Redaktører 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet er ansvarlig for den redaktionelle del af Ordblindenetværket. 

 

Redaktørerne er:

 • Line Falkenberg Lorenzen, Pædagogisk konsulent, Kontor for Forberedende Uddannelser og Efteruddannelser, STUK.
 • Stina Kjær Madsen, Specialkonsulent, Kontor for Specialpædagogisk Støtte, STUK .
 • Maria Kjellin Tinggaard, Pædagogisk konsulent, Center for Udgående Kvalitetsarbejde, STUK.
 • Trine Nobelius, Chefkonsulent, Center for Udgående Kvalitetsarbejde, STUK.

Styrelsen for It og Læring er ansvarlig for den tekniske del af Ordblindenetværket. 

 

Referencegruppe

Referencegruppens medlemmer repræsenterer uddannelsesområdet og består af:

 • Hanne Nissen Sabalic, Læse- og sprogkonsulent, Syddjurs Kommune og formand for Læsekonsulenternes Landsforening.
 • Helle Bonderup Grene, Læreruddannelsen, VIA University College.
 • Mette Roesgaard Hansen, Viceforstander, Sjørringvold Efterskole.
 • Erik Arendal, Specialkonsulent, Rådgivnings- og støttecentret, Aarhus Universitet og Laura Kongskov, Læse- og skrivevejleder, Rådgivnings- og støttecentret, Aarhus Universitet.
 • Kirsten Friis Larsen, Faglig og pædagogisk konsulent, Nationalt Videncenter for Læsning.
 • Bodil Høg, Læsevejleder Diakonissestiftelsen og medlem af Læse- og matematikvejlederforeningen for ungdoms- og videregående uddannelser.  
 • Gitte Skipper, Leder, Kompetencecenter for Læsning i Århus. 
 • Marie Wolter Bertelsen, Faglig konsulent, Nationalt Videncenter for Ordblindhed og andre Læsevanskeligheder.

Medlemskab

Medlemskab af Ordblindenetværket er gratis. Medlemskab giver adgang til dialog i Ordblindenetværkets digitale forum.