Du er her:

tekst_busstop_oplæser_160_90.jpg

Om Ordblindenetværket

Ordblindenetværkets formål

Ordblindenetværket er et netværk for fagpersoner, der arbejder med undervisning af ordblinde elever, studerende og kursister. Formålet med netværket er at give fagpersonerne mulighed for national sparring i et forum, hvor man let og hurtigt kan få adgang til en række nyttige informationer og mulighed for at udveksle erfaringer med andre. 

 

Redaktører 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet er ansvarlig for den redaktionelle del af Ordblindenetværket. 

 

De to redaktører er:

  • Stina Kjær Madsen, Specialkonsulent, Center for Koncernregnskab, Puljer og SPS, STUK .
  • Trine Nobelius, Chefkonsulent, Center for Udgående Kvalitetsarbejde, STUK.

Styrelsen for It og Læring er ansvarlig for den tekniske del af Ordblindenetværket. 

 

Referencegruppe

Referencegruppens medlemmer repræsenterer uddannelsesområdet og består af:

  • Hanne Nissen Sabalic, Læse- og sprogkonsulent, Syddjurs Kommune og formand for Læsekonsulenternes Landsforening.
  • Helle Bonderup Grene, Læreruddannelsen, VIA University College.
  • Mette Roesgaard Hansen, Viceforstander, Sjørringvold Efterskole.
  • Erik Arendal, Specialkonsulent, Rådgivnings- og støttecentret, Aarhus Universitet og Laura Kongskov, Læse- og skrivevejleder, Rådgivnings- og støttecentret, Aarhus Universitet.
  • Kirsten Friis Larsen, Faglig og pædagogisk konsulent, Nationalt Videncenter for Læsning og Nationalt Videncenter for Ordblindhed og andre Læsevanskeligheder.
  • Marie Wolter Bertelsen, Uddannelsesleder, ordblindeområdet, VUC Roskilde.
  • Bodil Høg, Læsevejleder Diakonissestiftelsen og medlem af Læse- og matematikvejlederforeningen for ungdoms- og videregående uddannelser.  
  • Gitte Skipper, Leder, Kompetencecenter for Læsning i Århus. 

Medlemskab

Medlemskab af Ordblindenetværket er gratis. Medlemskab giver adgang til dialog i Ordblindenetværkets digitale forum.