Du er her:

Betingelser for anvendelse af Ordblindenetværket

Børne- og Undervisningsministeriet ejer Ordblindenetværket, som administreres af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (herefter STUK) og Styrelsen for It og Læring (herefter STIL). STUK er berettiget til løbende at ændre på indholdet af Ordblindenetværket uden deltagernes forudgående samtykke.

 

Retningslinjer for brug af Ordblindenetværket

STUK har udarbejdet nedenstående retningslinjer for brug af Ordblindenetværket. Deltagerne i Ordblindenetværket skal til enhver tid overholde retningslinjerne. Deltagerne skal herunder til enhver tid overholde gældende lovgivning, herunder men ikke begrænset til straffeloven, databeskyttelseslovgivningen, ophavsretsloven, varemærkeloven og markedsføringsloven.

 

STUK forbeholder sig ret til at indstille eller ophæve deltageres adgang til Ordblindenetværket, såfremt STUK vurderer, at deltagere har forbrudt sig mod bestemmelser i retningslinjer udstedt af STUK.

 

  1. Deltagere skal respektere tredjemands ophavsret, herunder tekster og billeder samt andre immaterielle rettigheder, herunder bl.a. varemærker og forretningskendetegn.
  2. Deltagere respekterer, at ytringsfriheden er en frihed under eget ansvar, og deltagere skal undgå krænkelser af mennesker med andre værdier, behov, anden religion og anden etnisk herkomst, end medlemmet selv, og skal således undgå at anvende diskriminerende udtryk.
  3. Ved brug af materiale, information m.m. fra Ordblindenetværket skal kilden angives.
  4. Det er kun tilladt at citere medlemmer af Ordblindenetværket i andre sammenhænge, hvis de ønsker at blive citeret.

Ovenstående gælder også for indholdet af eventuelle links og henvisninger som deltagere måtte oplagre på Ordblindenetværket.

 

STUK’s ansvar

STUK er ikke ansvarlig for oplysninger, der bliver formidlet som led i eller eventuelle følgevirkninger af deltageres oplagring af information på Ordblindenetværket.

 

STUK har copyright på Ordblindenetværket.

 

Fejl og mangler

Ved deltageres rapportering af fejl eller mangler ved STUK’s afvikling af Ordblindenetværket, vil STUK uden ugrundet ophold søge at afhjælpe disse fejl og mangler inden for STUK’s normale arbejdstid.

 

STUK garanterer ikke uafbrudt, kontinuerlig adgang til Ordblindenetværket. Deltagere anerkender, at STUK’s tjenester af og til kan være utilgængelige, det være sig planlagt eller tilfældigt, og at STUK ikke kan gøres ansvarlig for manglende adgang.

 

Særligt om behandling af persondata

Ved at acceptere disse betingelser, giver deltagere samtidig samtykke til, at STUK kan behandle deltagernes personlige data, som deltagerne afgiver til STUK i forbindelse med tilmelding til Ordblindenetværket. STUK vil ikke bruge disse oplysninger til andre formål end angivet i disse betingelser eller videregive dem til andre personer, medmindre deltageren har givet samtykke hertil. Ved udmeldelse af Ordblindenetværket slettes alle personlige data.

 

Net-etikette

Som deltager i Ordblindenetværket er der ligesom på resten af nettet, en række regler for god opførsel. God opførsel på nettet kaldes også net-etikette eller, populært sagt, for netikette.

 

Deltag

Udnyt mulighederne for vidensdeling i dette netværk. Øs ud af din viden, hvor du kan, og spørg efter hjælp, når du får brug for det.

 

Fortæl, hvem du er

Fortæl meget gerne, hvor du arbejder og med hvad, da det giver os alle en bedre forståelse af dit indlæg.

 

Vær tydelig og kortfattet

Lav en præcis og relevant kort overskrift i emnefeltet, som gør det nemt for de øvrige netværksmedlemmer at overskue, om dit indlæg er relevant for dem.
Hvis du søger hjælp, kan du starte overskriften med et: ”Søges: Hjælp angående”, efterfulgt af emnet/området. Hvis du vil dele din viden på et bestemt område, kan du for eksempel skrive: ”Tip haves, angående”, efterfulgt af emnet/området. Du bør generelt tage hensyn til deltagernes tid ved at skrive korte beskeder.

 

Bryd ikke fortroligheden

Alle indlæg skrives ganske vist i et lukket forum, der kræver login. Men sørg alligevel for at sløre din case og dine sager så tilpas meget, at de ikke kan genkendes. Ved brug af materiale, information m.m. fra Ordblindenetværket skal kilden angives. Det er kun tilladt at citere medlemmer af Ordblindenetværket i andre sammenhænge, hvis de ønsker at blive citeret.

 

Følg med i dine indlæg

Hold øje med dine egne indlæg og deres udvikling. Måske stiller de andre deltagere spørgsmål til dig? Du bør derfor huske på at besvare alle henvendelser til dig, og du må meget gerne hjælpe med en opsummering. På den måde får vi alle noget ud af dialogen.

 

Sig tak

Hvis du har oprettet et emne omkring en konkret problemstilling, og andre i netværket hjælper med et godt svar, er det meget velset, at du takker vedkommende.

 

Del ud af din viden

Når du falder over relevante artikler, materialer, hjemmesider og lignende inden for dit arbejdsområde, så del det med os andre. Henvis til den oprindelige ejer af de relevante informationer.

 

Skriv høfligt

Skriv i en pæn tone og undgå at bruge ironi, skældsord og bandeord. Du bør undgå at skrive med store bogstaver, da det kan blive opfattet, som om du RÅBER AF FOLK. Provokerende, diskriminerende, truende, vulgære, racistiske og aggressive indlæg er naturligvis ikke tilladt, og de vil blive fjernet.

 

Spørg, hvis du er i tvivl

Lad enhver tvivl komme eventuelle uforståelige indlæg til gode. Antag altid, at de rummer en pointe. Spørg afsenderen, hvis du er i tvivl.

 

Respekter hinanden

Husk på, at alle har ret til deres mening, og vær åben for en saglig diskussion. Andres meninger er lige så vigtige som dine.

 

Reklamer

Det er ikke tilladt at bruge Ordblindenetværket til kommercielle formål, såsom reklamer for produkter og ydelser. Det er tilladt at reklamere for gratis offentligt tilgængelige materialer i form af tekst, lyd og billeder. Det er ligeledes tilladt at reklamere for gratis arrangementer og arrangementer med deltagerbetaling, hvor STUK er arrangør eller medarrangør.